WARUNKI AKCJI

  • Doświadcz Looye w 360 °

WARUNKI AKCJI
Warunki akcji „Tour de Tomaat 2020”

Niniejsze warunki mają zastosowanie do akcji „Tour de Tomaat” organizowanej przez firmę Looye Kwekers z siedzibą w Naaldwijk. 

o    Poprzez udział w akcji uczestnicy wyrażają zgodę na niniejsze warunki uczestnictwa;
o    Akcja trwa w okresie od 29 sierpnia do 20 września włącznie;
o    Uczestnik ma szansę wygrać jedną koszulkę w pomidory (o wartości  75,00€);
o    Uczestnik otrzyma wskazany rozmiar, który nie będzie podlegał wymianie na inny; 
o    Ogółem jest dostępnych 100 koszulek w pomidory; 
o    Aby otrzymać nagrodę pocztą, Uczestnik musi poprawnie wypełnić wszystkie pola; 
o    Wśród wszystkich uczestników zostanie rozlosowanych 100 koszulek w pomidory;
o    Losowanie odbędzie się 21 września;
o    O wynikach losowania uczestnicy zostaną poinformowani osobiście na podany przez nich adres e-mail;
o    Nagroda nie będzie podlegała wymianie ani zamianie na pieniądze;
o    Korespondencja na temat wyników nie będzie prowadzona;
o    Dane osobowe uzyskane w ramach tej akcji są używane przez firmę Looye Kwekers wyłącznie na potrzeby tej akcji i nie będą udostępniane stronom trzecim;
o    Pytania lub uwagi dotyczące tej akcji będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy zostaną skierowane na adres: info@looye.com, z dopiskiem „tomatenbolletjestrui 2020”;
o    Looye Kwekers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z udziału w tej akcji;
o    Nie można powoływać się na błędy drukarskie, składowe, w pisowni, lub podobne i nie oznaczają one w jakikolwiek sposób zobowiązania dla Looye Kwekers;
o    Uczestnicy poniżej 18 roku życia powinni uzyskać wcześniej zgodę na uczestnictwo od swojego rodzica (swoich rodziców) lub przedstawiciela prawnego (przedstawicieli prawnych);
o    Looye Kwekers zastrzega sobie prawo do zmiany warunków akcji w czasie jej trwania i/lub jej wcześniejszego zakończenia;
o    Uczestnicy są zobowiązani do podania prawidłowych, aktualnych i pełnych informacji w ramach udziału w akcji;
o    Nagroda zostanie wydana wyłącznie osobie, której tożsamość będzie można wystarczająco zidentyfikować; 
o    Uczestnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, mogą zostać wykluczeni z udziału.
 

© 2023 Looye Kwekers