Looye KwekersPolityka prywatności

Polityka prywatności - Looye Kwekers


Looye Kwekers, z siedzibą w Vlietboomgaard 10 2672JA Naaldwijk, jest administratorem danych osobowych, tak jak przedstawiono to w niniejszej deklaracji prywatności. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się według wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, z dnia 25 maja 2018 r.).
Informacje kontaktowe:
Looye Kwekers
Vlietboomgaard 10
2672 JA Naaldwijk, Holandia

Tel: +31 (0)174 520 060
Email: info@looye.com 


Dane osobowe, które przetwarzamy
Looye Kwekers przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług i/lub ponieważ Państwo sami nam je udostępniają. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:
- Imię i nazwisko
- Adres e-mail

Szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy
Nasza strona internetowa i/lub usługa nie ma na celu gromadzenia danych o użytkownikach młodszych niż 16 lat, chyba że posiadają oni zgodę rodziców lub opiekuna. Jednakże nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy odwiedzający jest starszy niż 16 lat. Dlatego radzimy rodzicom interesować się działaniami swoich dzieci w internecie po to, aby zapobiec gromadzeniu danych o dzieciach bez zgody rodzicielskiej. Jeśli jesteście Państwo przekonani, że bez takiej zgody zgromadziliśmy dane osobowe dotyczące osoby niepełnoletniej, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem info@looye.com, abyśmy mogli usunąć takie informacje.


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Looye Kwekers w następujących celach:
- Przesyłanie naszego newslettera i/lub broszury reklamowej
- Reagowanie na otrzymane od Państwa wnioski/pytania


Jak długo przechowujemy dane osobowe
Państwa dane osobowe są przechowywane przez Looye Kwekers nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów, do których są one zbierane. Stosujemy następujące okresy przechowywania dla następujących kategorii danych osobowych:
Zapisanie się na newslettera               < Do czasu wypisania przez adresata >
Złożenie wniosku/pytania                   < Maks. 4 tygodnie od zakończenia pytania/wniosku >

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim
Looye Kwekers nie sprzedaje Państwa danych osobom trzecim i udostępnia je jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne dla wykonania naszej umowy z Państwem lub w celu spełnienia obowiązku prawnego. Z firmami, które na nasze zlecenie przetwarzają Państwa dane, zawieramy umowę w sprawie przetwarzania, aby zapewnić dla nich ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności. Looye Kwekers pozostaje odpowiedzialna za te przetwarzania.


Wgląd do danych, sprostowanie lub usunięcie danych
Mają Państwo prawo wglądu od swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia. Oprócz tego przysługuje Państwu prawo do wycofania ewentualnej zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Looye Kwekers. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możecie Państwo złożyć do nas wniosek o przesłanie posiadanych przez nas od Państwa danych osobowych w pliku komputerowym do Państwa lub innej, wskazanej organizacji. Wniosek o wgląd, sprostowanie, usunięcie, przeniesienie danych osobowych lub wniosek o wycofanie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych mogą Państwo przesłać na adres info@looye.com. Odpowiemy na Państwa wniosek możliwie jak najszybciej, a w każdym razie w ciągu czterech tygodni. Looye Kwekers pragnie również zwrócić uwagę, że mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. danych osobowych – Autoriteit Persoonsgegevens. W tym celu można skorzystać z następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Jak zabezpieczamy dane osobowe
Looye Kwekers traktuje poważnie ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie kroki, aby zapobiec ich nadużyciu, utracie, nieupoważnionemu dostępowi do nich, niezamierzonemu ujawnieniu i niedozwolonej zmianie. Jeżeli mają Państwo wrażenie, że Państwa dane nie są właściwie zabezpieczone, lub jeżeli istnieją oznaki ich nadużycia, prosimy o skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta lub powiadomienie nas poprzez info@looye.com.
Polityka plików cookie - Looye Kwekers


Co to są pliki cookie?
Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie. Plik cookie to prosty, mały plik, wysyłany razem ze stronami tej witryny [i/lub aplikacjami Flash) i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Zawarte w nim informacje mogą być przesyłane z powrotem do naszych serwerów podczas kolejnej wizyty.

Stałe pliki cookie
Stałe pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Ciebie podczas nowej wizyty na naszej stronie. Dzięki temu strona może zostać ustawiona specjalnie do Twoich preferencji. Za pomocą pliku cookie możemy także pamiętać to, że wyraziłeś zgodę na umieszczanie plików cookie. W ten sposób nie musisz za każdym razem powtarzać swoich preferencji, dzięki czemu oszczędzasz czas i możesz wygodniej korzystać z naszej strony. Stałe pliki cookie możesz usunąć za pośrednictwem ustawień Twojej przeglądarki.

Tymczasowe pliki cookie
Za pomocą tymczasowych („sesyjnych”) plików cookie możemy zobaczyć, które części witryny oglądaliście Państwo podczas danej wizyty. Dzięki temu możemy lepiej dostosować naszą usługę do zachowania odwiedzających podczas przeglądania naszych stron. Te pliki cookie są automatycznie usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki.

Google Analytics
Google używa tych informacji do śledzenia tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, aby móc dostarczać raporty o stronie internetowej, oraz informować reklamodawców o skuteczności ich kampanii. Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i uzyskiwać raporty o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Google może dostarczać te informacje stronom trzecim, jeśli Google jest prawnie zobowiązany to zrobić, lub jeśli strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy nad tym żadnej kontroli. Nie zezwoliliśmy/Zezwoliliśmy Google na użycie informacji uzyskanych w ramach usługi analytics do innych usług Google.

Informacje zbierane przez Google zostają w możliwie jak największym stopniu zanonimizowane. Państwa adres IP nie zostaje w żadnym wypadku przekazany. Zebrane informacje zostają przeniesione i zapisane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google zobowiązał się przestrzegać zasad Tarczy Prywatności i uczestniczy w programie Tarczy Prywatności amerykańskiego ministerstwa handlu. Oznacza to, że jest stosowany odpowiedni poziom ochrony dla przetwarzania ewentualnych danych osobowych.

Pliki cookie mediów społecznościowych
Są to pliki cookie służące do udostępniania treści naszej strony za pośrednictwem mediów społecznościowych. Korzystając z przycisków, możesz udostępniać za pośrednictwem mediów społecznościowych artykuły i filmy wideo, które oglądasz na naszej stronie. Działanie tych przycisków wykorzystuje pliki cookie podmiotów mediów społecznościowych, dzięki czemu rozpoznają one Ciebie w momencie, gdy chcesz udostępnić artykuł lub film wideo.


Te pliki cookie pozwalają zatem, aby:
zalogowani użytkownicy wybranych mediów społecznościowych mogli bezpośrednio udostępniać określone treści z naszej witryny.
W odniesieniu do plików cookie umieszczanych przez podmioty mediów społecznościowych oraz możliwych danych, które za ich pomocą zbierają, odsyłamy do deklaracji na ten temat zamieszczonych przez te podmioty na swoich stronach; zobacz linki poniżej. 
Więcej informacji na temat włączania i wyłączania oraz usuwania plików cookie można znaleźć w instrukcjach i/lub za pomocą funkcji Pomoc przeglądarki.

Dowiedz się więcej na temat plików cookies
Na następujących stronach możesz znaleźć więcej informacji na temat plików cookies:
Poradnik Przedsiębiorcy: „Co to są cookies?”
Onet Poczta: „Usuwanie cookies”

Jeśli mają jeszcze Państwo jakieś pytania i/lub uwagi, prosimy o kontakt na adres info@looye.com
Wersja 0.1 - 09-05-2018

 

© 2024 Looye Kwekers