Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN

Actievoorwaarden ‘Winactie Honingtomaten® en JOYN® 2020’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie van Honingtomaten® en JOYN®, die door Looye Kwekers - gevestigd te Naaldwijk – wordt georganiseerd; 

o    Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Looye Kwekers en hun directe familieleden;
o    Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden;
o    Elke tros verpakt in de Honingtomaten® 3,0 kilogram tros, 3,0 kilogram tros kort (alleen in Duitsland) en 1,4 kilogram tros lang verpakking is voorzien van een steker. Op deze steker is een unieke wincode gedrukt;
o    Elke tros verpakt in de JOYN® 2,7 kilogram verpakking is voorzien van een steker. Op deze steker is een unieke wincode gedrukt;
o    In elke verpakking van Honingtomaten® 180gr zit een flyer, bedrukt met een unieke wincode; 
o    In elke verpakking van JOYN® 375gr zit een flyer, bedrukt met een unieke wincode; 
o    De unieke wincodes worden verspreid in de actieperiode van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 of tot zolang de voorraad unieke wincodes strekt;
o    De unieke wincode kan online ingevuld worden op www.looye.com/winactie;
o    De deelnemer maakt met de unieke wincode kans op een stijlvolle messenset (t.w.v. €14,95), bestaande uit een tomaten- en kaasworstmes; 
o    In totaal zijn er 5.000 stijlvolle messensets beschikbaar; 
o    Na het invullen van de unieke wincode ziet de deelnemer direct of de messenset gewonnen is; 
o    Bij prijs dient de deelnemer alle invulvelden op de juiste wijze in te vullen om de prijs per post te kunnen ontvangen; 
o    Als Indien de deelnemer de messenset niet wint, dan kan de deelnemer zelf aangeven een JOYN® tomatensnijder te willen ontvangen; 
o    In totaal zijn er 5.000 JOYN® tomatensnijders als troostprijs beschikbaar; 
o    Om de troostprijs te kunnen ontvangen, dient de deelnemer alle invulvelden op de juiste wijze in te vullen om de prijs per post te kunnen verzenden ontvangen;
o    Het invullen van de unieke wincode is mogelijk tot en met 7 oktober 2020. Na deze datum zal de website offline zijn en kunnen de codes niet meer ingevuld worden; 
o    Elke maand worden de messensets per post verzonden. Dit wordt onder voorbehoud gepland op:
o    31 juli
o    28 augustus 
o    25 september
o    16 oktober
o    Elke maand worden de JOYN® tomatensnijders per post verzonden. Dit wordt onder voorbehoud gepland op:
o    31 juli
o    28 augustus 
o    25 september
o    16 oktober
o    Per huishouden of postadres worden niet meer dan 3 messensets toegestuurd. Deelname aan deze actie is dus gelimiteerd;
o    Per huishouden of postadres worden niet meer dan 3 JOYN® tomatensnijders toegestuurd. Deelname aan deze actie is dus gelimiteerd;
o    Ook kan de deelnemer kans maken op een Looye barbecue (t.w.v. €1.490);
o    Onder alle deelnemers worden 15 Looye Barbecues verloot: 
o    8 in Duitsland
o    2 in België
o    5 in Nederland
o    De loting vindt één week na het sluiten van de inzendtermijn plaats op 7 oktober 2020 door Looye Kwekers;
o    De uitslag van de loting wordt persoonlijk aan de deelnemers bekend gemaakt op het door hen opgegeven mailadres;
o    De cadeaus betreffen een tijdelijk actie. Ofwel: er wordt een beperkte hoeveelheid geproduceerd bestemd voor de deelnemers van de winactie. De actie loopt tot en met 7 oktober 2020 of voor zolang de voorraad strekt;
o    Het cadeau is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld;
o    Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;
o    De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Looye Kwekers voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden;
o    Vragen of opmerkingen m.b.t. deze actie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: info@looye.com, o.v.v. winactie 2020;
o    Looye Kwekers is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze actie;
o    Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Looye Kwekers;
o    Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen vooraf toestemming voor deelname te vragen aan hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s);
o    Looye Kwekers behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen;
o    Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie;
o    Het cadeau wordt uitsluitend uitgekeerd aan een voldoende identificeerbaar persoon, woonachtig in Nederland, België, Luxemburg of Duitsland;
o    Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 

Newsletter

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Looye Kwekers

Melden Sie sich für unseren Newsletter und erhalte jeden Monat Neuigkeiten und Rezepte.
© 2021 Looye Kwekers