Voorwaarden Tour de Tomaat

ACTIEVOORWAARDEN
Actievoorwaarden ‘Tour de Tomaat 2020’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Tour de Tomaat die door Looye Kwekers – gevestigd te Naaldwijk – wordt georganiseerd; 

o    Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden;
o    De actieperiode is van 29 augustus tot en met 20 september;
o    De deelnemer maakt kans op één tomatenbolletjestrui (t.w.v. €75,00);
o    De deelnemer ontvangt de aangegeven maat, deze is niet inwisselbaar; 
o    In totaal zijn er 100 tomatenbolletjestruien beschikbaar; 
o    De deelnemer dient alle invulvelden op de juiste wijze in te vullen om de prijs per post te kunnen ontvangen; 
o    Onder alle deelnemers worden 100 tomatenbolletjestruien verloot;
o    De loting vindt plaats op 21 september;
o    De uitslag van de loting wordt persoonlijk aan de deelnemers bekend gemaakt op het door hen opgegeven mailadres;
o    Het cadeau is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld;
o    Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;
o    De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Looye Kwekers voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden;
o    Vragen of opmerkingen m.b.t. deze actie worden alleen behandeld wanneer deze gericht zijn aan: info@looye.com, o.v.v. tomatenbolletjestrui 2020;
o    Looye Kwekers is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze actie;
o    Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Looye Kwekers;
o    Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen vooraf toestemming voor deelname te vragen aan hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s);
o    Looye Kwekers behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen;
o    Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie;
o    Het cadeau wordt uitsluitend uitgekeerd aan een voldoende identificeerbaar persoon; 
o    Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 

© 2024 Looye Kwekers