Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN

Actievoorwaarden ‘Winactie Honingtomaten® 2021’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie van Honingtomaten® 2021, die door Looye Kwekers - gevestigd te Naaldwijk – wordt georganiseerd; 

 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Looye Kwekers en hun directe familieleden;
 • Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden;
 • In elke verpakking Honingtomaten® 3,0 kilogram los en 6x180gr (enkel verspreid via het groentespecialisten kanaal) zitten stekers. Op deze steker is een unieke wincode gedrukt;
 • De unieke wincodes worden verspreid in de actieperiode van 1 augustus 2021 tot en met 5 september 2021 of tot zolang de voorraad unieke wincodes strekt;
 • De unieke wincode kan online ingevuld worden op www.looye.com/winactie;
 • De deelnemer maakt met de unieke wincode kans op een stijlvolle messenset (t.w.v. €14,95), bestaande uit een tomaten- en kaasworstmes;
 • In totaal zijn er 700 stijlvolle messensets voor Nederland en België beschikbaar;
 • Na het invullen van de unieke wincode ziet de deelnemer direct of de messenset gewonnen is;
 • Bij prijs dient de deelnemer alle invulvelden op de juiste wijze in te vullen om de prijs per post te kunnen ontvangen; met invullen van alle invulvelden maakt de deelnemer ook nog kans op de hoofdprijs – een Looye e-bike (t.w.v. €2.200);
 • Ook zonder een messenset te hebben gewonnen, heeft de deelnemer de mogelijkheid om kans te maken op de hoofdprijs. Om dit te doen, moet de deelnemer na het invoeren van de unieke code de volledige gegevens invullen op de website pagina, waar vermeld wordt, dat hij/zij niet heeft gewonnen.
 • Het invullen van de unieke wincode is mogelijk tot en met 12 september 2021. Na deze datum zal de website offline zijn en kunnen de codes niet meer ingevuld worden;
 • De loting van de hoofdprijs vindt één dag later na de laatste invultermijn plaats op 13 september 2021 door Looye Kwekers;
 • De messensets en de hoofdprijs worden in week 37-38 per post verzonden.
 • Per huishouden of postadres worden niet meer dan 2 messensets toegestuurd. Deelname aan deze actie is dus gelimiteerd;
 • De uitslag van de loting van de Looye e-bike wordt persoonlijk aan de deelnemer bekend gemaakt op het door hen opgegeven mailadres;
 • De cadeaus betreffen een tijdelijk actie. Ofwel: er wordt een beperkte hoeveelheid geproduceerd bestemd voor de deelnemers van de winactie. De actie loopt tot en met 12 september 2021 of voor zolang de voorraad strekt;
 • Het cadeau is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld;
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;
 • De persoonsgegevens die in het kader van de actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Looye Kwekers voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden;
 • Vragen of opmerkingen m.b.t. deze actie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: info@looye.com, o.v.v. winactie Honingtomaten 2021;
 • Looye Kwekers is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze actie;
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Looye Kwekers;
 • Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen vooraf toestemming voor deelname te vragen aan hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s);
 • Looye Kwekers behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen;
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie;
 • Het cadeau wordt uitsluitend uitgekeerd aan een voldoende identificeerbaar persoon, woonachtig in Nederland, België, Luxemburg of Duitsland;
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
© 2024 Looye Kwekers